Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Екатерина Атанасова Тодорова-  работи като учител от 2002г. В училището е старши учител по български език и литература.

 

Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност “Българска филология”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

Диана Маринова Обущарова-  работи като учител от 1982г. В училището е учител по български език и литература от 1990 година.

 

Завършила ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност “Българска филология”.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

Евгения Станоева Попова -  работи като учител от 1999г. В училището е учител по български език и литература  от 1999 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност “Българска филология”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2010 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

Виктория Кирилова Кирева -  работи като учител от 1986г. В училището е учител по български език и литература от 2000 година.

 

Завършила ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност “Българска филология”.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен .

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

Северина Димитрова Миладинова -  работи като учител от 2013г. В училището е учител по български език и литература от 2016 година.

 

Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, специалност “Българска филология” и професионална квалификация Учител по български език и литература.

 

 

 

 

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

Александър Георгиев Мандажиев -  работи като учител от 2002г. В училището е учител по български език и литература от 2002 година.

 

Завършил ЮЗУ  “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “Българска филология”

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От месец декември 2012 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

Любка Борисова Харизанова -  работи като учител от 1991г. В училището е учител по български език и литература от 2004 година.

 

Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски “ гр. Благоевград, специалност "Българска филология”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®