Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

 

Елица Николова Зойкова - работи като учител от 1998г. В училището е учител по английски език от 1999 година.

 Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски“гр. Благоевград, специалност “Приложна лингвистика” и придобива свидетелство за професионална квалификация – учител по английски език и немски език. 

 От месец септември 2016 година е на длъжност старши учител

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®