Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

 

 

Татяна Борисова Димитрушева - работи като учител от 1994 г. В училището е учител по френски език от 2016 година.

 

Завършила ПУ "Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност "Български и френски език” и придобива професионална квалификация "Преподавател по български език и литература и френски език и литература".

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

От м.май, 2018г. е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

     
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®