Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

 

Боряна Георгиева Вълчева - работи като учител от 1995г. В училището е учител по история от 2007г.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Български език и история".

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.


 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 Анелия Валентинова Кичукова - работи като учител от 2007г. В училището е учител по история и цивилизация от 2016 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” Благоевград, специалност  "История" и професионална квалификация Учител по история и цивилизация.

 

 

 

   

 

Титуляр

 

 

 

 

 

 Александра Демерджиева - работи като учител от 2017г. В училището е учител по история и цивилизация от 2017 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” Благоевград, специалност  "История".

 

 

 

Заместник

 

 

 

 

 

 

Хава Бекир Джунин - работи като учител от 2015г. В училището е учител по история и цивилизация от 2019 година.

 

Завършила СУ "Св.Св. Климент Охридски” гр. София специалност  "История и философия".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красимира Каменова Беева - работи като учител от 2014г. В училището е учител по история и цивилизация от 2018 година.

 

Завършила ЮЗУ " Неофит Рилски” гр. Благоевград специалност  "Педагогика на обучението по История и цивилизация и География и икономика"

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®