Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Елка Иванова Божикова - директор от 1998 година.

 

Завършила история във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Удостоена с награда Плакет на община Гоце Делчев - 24 май 2016г.

 

Удостоена с наградата Директор на годината 2015 от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България

 

Удостоена с награда "Златен гълъб" 2015 Директор на 2015 от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев

 

Удостоена с грамота "Директор на 2015" от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев - 29.06.2015г..

 

Удостоена с почетния знак на община Гоце Делчев за дългогодишна дейност и издигане авторитета на гимназията - 21.05.2010г.

 

Удостоена с почетното звание в областта на просветата "Неофит Рилски" през м. май 2003 г. за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

Удостоверения и сертификати

 

2018 - 2019 г.

2016 - 2017 г.

2014 - 2015 г.

2012 - 2013 г.

2003 - 2011 г.

 

 

               

Златка Георгиева Милчева- заместник–директор по учебната дейност от 2001 година.

 

Завършила специалност химия в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

През 2011 г. завършила специалност "Учител по информатика и информационни технологии" в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Придобита квалификация за положени приравнителни изпити по чужд език - 2004г.

 

Притежава  V професионално-квалификационна степен.

 

 

 

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

2018 - 2019 г.

2017 - 2018 г.

2016 - 2017 г.

2014 - 2015 г.

2006 - 2011 г.

 

  

 

Димитрия Ангелова Кафкова - заместник-директор по учебната дейност от 2019 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, специалност "История", магистратура "Начална училищна педагогика".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Донка Великова Пиргова - заместник–директор по учебната дейност от 2019 година.

 

Завършила "Висш институт по хранително-вкусова промишленост" - гр. Пловдив.

 

През 2019 г. завършила специалност "Учител по технологии и предприемачество" в Югозападен университет “Неофит Рилски", гр.Благоевград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

2014 - 2018 г.

2008 - 2013 г.

 

 

 

Ангел Костадинов Думбанов - главен счетоводител от 2008 година.

 

Завършил Висш Икономически институт - гр. София.

 

 

Удостоверения и сертификати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надя Георгиева Дамбалова

 

Счетоводител в училището от 2019 г.

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®