Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Мария Тодорова Самокишева

 

Оператор данни в училището от 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марияна Костадинова Тунчева

 

Завеждащ административна служба в училището от 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Георгиева Чотрова

 

Технически секретар в училището от 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десислава Ангелова Дакова

 

Библиотекар в училището от 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емилия Георгиева Вълчева

 

Медицински специалист в училището от 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Георгиев Стефанов

 

Работник по ремонт и поддръжка и огняр в училището от 1991г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крум Стоилов Ралев

 

Портиер в ПМГ от 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитър Атанасов Витанов

 

Портиер в ПМГ от 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петър Любенов Аратинов

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2005г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Андонова Падарска

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Чепелова

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теменужка Иброшева

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Димитрова Сахлийска

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емилия Димитрова Манова

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величка Стоянова Божинова

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калина Владимирова Москова

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветанка Александрова Ковачева

 

Чистач/Хигиенист в училището от 2019г.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®