Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 Мария-Магдалена Светлозарова Кременлиева- работи в училището като педагогически съветник от мeсец септември 2018г.

 

Завършила СУ "Св.Климент Охридски" гр.София, специалност "Социална педагогика".

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®