Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  proekt_tvoqt_chas

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ

 

Представителна изява на клуб "Баскетбол" с ръководител Андон Калайджиев

 

 

Представителна изява на клуб "Приятели на музиката" с ръководител Лиляна Сейрекова

 

 

Представителна изява на клуб "Езикът на Шекспир - традиция, предизвикателство, бъдеще" с ръководител Димка Дерменджиева 

 

 

Представителна изява на група по обучителни затруднения "Забавен английски" с ръководител Филиз Адем

 

 

Представителна изява на клуб "Езикът на Шекспир - традиция, предизвикателство, бъдеще" с ръководител Димка Дерменджиева 

 

 

Представителна изява на клуб "Мечтатели" с ръководител Евгения Попова

 

Представителна изява на клуб "Мажоретен състав" с ръководител Николай Беличев

 

Представителна изява на клуб "Училищен вестник" с ръководител Александър Мандажиев

 

Представителна изява на клуб "В света на математиката" с ръководител Илия Нурков

 

Представителна изява на клуб "Фитнес и бодибилдинг" с ръководител Александър Халачев

 

Представителна изява на клуб "Баскетбол" с ръководител Андон Калайджиев

 

Представителна изява на клуб "Млад историк" с ръководител Николай Кривокапов

 

Представителна изява на клуб "Може ли светът без математика" с ръководител Соня Коджебашева

 

Представителна изява на училищен театър "Мечтатели" с ръководител Евгения Попова

 

Представителна изява на групата по интереси "Езикът на Шекспир - традиция, предизвикателство, бъдеще" с ръководител Димка Дерменджиева

 

Представителна изява на клуб "Природата и ние " с ръководител Катерина Бойчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®