Постижения на учениците за учебната 2011/2012г.

 

На 31.03.2012 г. се проведоха 31-те национални пролетни математически състезания, организирани от МОМН и съюза на математиците в България.
Интересът към това състезание бе много голям. Участниците бяха два пъти повече в сравнение с предишни години(над 1000) общо.
Малките ученици V-VII клас се състезаваха в гр. Плевен, а големите IX -XII - в гр. Русе.

ПМГ "Яне Сандански" взе участие с общо 16 ученика.
Най-добре се представиха петокласниците Иван Кирев и Йордана Спирова, Мариела Коджебашева - VI клас и Мурад Тахиров - VII клас.

 

***

 

Виктор Костадинов Кирчев, ученик от XIIа на ПМГ "Яне Сандански" премина успешно първи кръг на престижното национално състезание по елементарна математика "Турнир професор Борислав Боянов" към ФМИ на СУ, състезавайки се с 298 участници.

На втория кръг на състезанието, проведен на 18.03.2012 г. във ФМИ Виктор защити достойно своето участие.

 

***

 

На 28.01.2012 г. ПМГ "Яне Сандански" взе участие в Националното математическо състезание "Роман Хайнацки" за ученици от V до VII клас.

Най-добре се представиха следните ученици:

 

Мариела Коджебашева - VI клас /27 точки/;

Екатерина Терзиева - VI клас /26 точки/;

Димитър Праматаров - V клас /24 точки/;

Марина Цуцуманова - V клас /24 точки/;

Тодор Итев - VII клас /18 точки/;

Иван Гелемеров - VII клас /15 точки/.

 

***

 

Учениците на ПМГ "Яне Сандански" заеха ПЪРВИТЕ МЕСТА във всички възрастови групи на

КОЛЕДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО състезание.

Резултати от КОЛЕДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО състезание

 

***

 

На 08.10.2011 г в гр. Габрово се проведе националното математическо състезание "Хитър Петър" с около 780 ученици.

В него взеха участие ученици от 5, 6, 7 и 8 клас на ПМГ "Яне Сандански" и показаха добри резултати. Най-добре се представи ученикът Иван Кирев от 5 клас, който е на 15 място от 63 места.
 

***

Постижения на учениците за учебната 2010/2011г.

 

Постижения на учениците за учебната 2009/2010г.