Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 


***
Важна информация за промените в дистанционното обучение в ПМГ"Яне Сандански", град Гоце Делчев
С оглед на обстановката в страната и желанието на ръководството на Гимназията да усъвършенства образователния процес, като се намали продължителното, без прекъсване стоене на учениците пред компютъра, се създава следната организация:
1. Учителите осъществяват онлайн дейности по предметите, които преподават, по график, който съответства на утвърденото седмично разписание с начален час 8:30 часа и продължителност на учебния час 30 минути. Графикът е поместен по-долу в текста.
2. За учениците от 5 до 7 клас учебният час е с продължителност 20 минути, като се увеличава почивката между отделните часове.
3. За учениците от 5 до 10 клас часовете от раздел разширена подготовка ще се реализират, като се задават проектни задачи от учителите.
4. Учениците от 11 и 12 клас също ще разработват проекти за сметка на половината си часове от профилираната подготовка.
5. Всеки ученик в делничните дни трябва редовно да следи служебния си имейл и другите канали за комуникация, установени с различните учители в посоченото време.
6. При необходимост от административно обслужване това може да стане чрез класния ръководител или след запитване на телефон 075160306.

Вярвам, че заедно ще се справим с предизвикателството, пред което сме изправени!


ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
***
Уважаеми родители,
През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.
Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.
Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!
От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!
Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

Регионално управление на образованието – Благоевград


***
Съвети за родители: Как да разговаряме с децата за COVID-19
тук


***

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД!
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г. От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в електронна среда. Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно. Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Педагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н. Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.
Призоваваме Ви:
• да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност - от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси - от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
• постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).
Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година. Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави, силни и мотивирани!
Регионално управление на образованието – Благоевград
писмо
***

Скъпи ученици на ПМГ „Яне Сандански“,
Заради извънредното положение в България от 16.03. до 29.03.2020 г. няма да се провеждат присъствени занятия в училище. Обучението ще бъде електронно дистанционно, като включването на всеки един от вас е задължително. Информация за начина на провеждане на тези онлайн уроци ще получите в неделя (15.03.2020 г.) на своите gmail пощи и чрез съобщение в електронния дневник от класните ръководители.
***
***
СНИМКА ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ АЛБУМ МОЖЕ ДА ВИ ДОНЕСЕ НАГРАДА
Ръководството на ПМГ „Яне Сандански”- гр. Гоце Делчев, обяви интересен конкурс за отбелязване на 100-годишнината от основаването на училището. В специална отворена група във Фейсбук (ПМГ „Яне Сандански” на 100 години) бивши и настоящи възпитаници качват свои снимки, от които се вижда животът в гимназията през годините. Фотосът, който събере най-много харесвания, ще заеме първото място, а неговият собственик ще получи специална награда по време на празничния концерт на 15 май в Дома на културата.
Вековният юбилей на едно от най-старите училища в България ще бъде отпразнуван с множество инициативи. „Целта е всички, които са учили или работили в ПМГ „Яне Сандански”, които учат и работят сега, да допринесат за честването и да се почувстват съпричастни, да направим един незабравим празник на знанието, да почетем труда на преподавателите и да дадем самочувствие на възпитаниците. Защото нашата гимназия наистина е ковачница на кадри, които се реализират във всички сфери. Изграждаме личности, които успяват не само в своите кариери, но допринасят и за развитието и управлението на България” - заяви директорът Елка Божикова.


***
Скъпи ученици на ПМГ „Яне Сандански“,
И тази учебна година всеки един от вас има възможността да спечели стипендията на името на Николай Добрев. Стипендията се присъжда от института „Николай Добрев“ на изявени и талантливи ученици в три възрастови групи:
V - VII клас - учениците могат да участват с рисунка, стихотворение, разказ, есе на тема: „Моята най-смела мечта“, като наградният фонд е 300 лв;
VIII – XI клас - учениците могат да участват с есе на тема: „Изяде ли вече мишката книжката?“, като наградният фонд е 500 лв;
XII клас - учениците могат да участват с есе на тема: „Изход ли е Терминал 2 за българина?“, като наградният фонд е 700 лв.
Участниците изпращат своите творби до 1 май 2020 година на следните имейли:
m.dobreva@outlook.com и elka.bozhikova@pmggd.bg

***
ВАЖНО!
Във връзка със 100-годишнината на нашата гимназия обявяваме училищен конкурс за написване на есе, посветено на патрона ни Яне Сандански. Темата е:
Потомците на Яне и стремежът им към съвършенство

Вашите есета ще очакваме до 03.04.2020 г. на адрес: pmg_konkurs@abv.bg

Комисия от преподаватели по български език и литература ще отличи трима, най-добре представили се, които ще бъдат наградени от директора в деня на Патронния празник.
Пожелаваме творческо вдъхновение!


***

По случай 100-годишнината си, Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ създаде рубрика в Радио В-99.
Всяка сряда от 16,30ч. в нея ще можете да чуете коментарите и спомените на възпитаници на елитната гимназия, както и на учители, работили в ПМГ „Яне Сандански“.
Приятно слушане!
Радио В-99 и предаванията досега

***

Регламент за прием на ученици в V клас за учебната 2020-2021 година
тук

***
ИЗ ЖИВОТА НА ПМГ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 100-ГОДИШНИНАТАА КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДОСЕГА...

*** *** ***

***


Последни новини:

Денят на числото ПИ

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН С ЧАЙ, ГОРЕЩ ШОКОЛАД И КАКАО

Отново в Дома за стари хора

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 


Колонката на Администратора

Колонката на Администратора:

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®