Постижения на учениците за учебната 2011/2012г.

 

На 19.04.2012 г. в Националния дворец на децата бе проведено национално ученическо състезание "Природата - наш дом".

ПМГ "Яне Сандански" участва в състезанието с отбор от трима ученика от VII клас. Учениците се представиха достойно, като заеха четвърто място.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2010/2011г.

 

 

Постижения на учениците за учебната 2009/2010г.