РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

 

V клас

Ерик Биляров - Мн. добър (5.25)

Петя Белева – Добър (4.25)

Мария Фърчева – Добър (4.13)

 

VI клас

Надежда Койкова - Мн. добър (5.00)

Борис Ангушев - Мн. добър (5.00)

 

VII клас

Фатма Пехливан – 73 т.

Мария Търтова – 71 т.

 

VIII клас

Мария Грошкова - Мн. добър (4.63)

Айтен Рифад - Добър (4.38)

Александър Пелтеков – Добър (4.00)

 

IX клас

Величка Лазарова – Мн. добър (4.63)

 

X клас

Екатерина Бозалакова – Отличен (5.50)

Йордан Карапетров - Мн. добър (5.00)

Надежда Бункова – Отличен (5.50)

 

XI клас

Елена Вакареева - Мн. добър (4.50)

Лиляна Пачеджиева - Мн. добър (5.25)

 

XII клас

Анна Мангалова – Отличен (5.63)

Георги Карапетров - Мн. добър (4.88)

Мариела Богданова – Отличен (5.50)

Бойка Тютюнарова - Мн. добър (4.75)

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

V клас

Илия Шилов - 63 т.

 

IX клас

Юлия Спирова - 43.75 т.

 

X клас

Екатерина Бузалакова - 75.5 т.

Йоанна Димитрова - 55.25 т.

Крум Динев - 70.75 т.

Теодора Бухлева - 66 т.

 

XI клас

Петър Петров - 61.25 т.

Мария Ячкова - 53.88 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

 

Георги Карапетров, Асен Вълчев - 89 т.

Фатие Мазълова, Вероника Стоянова - 80 т.

Кирил Балтаджиев - 77 т.

Калина Бухлева, Елена Самокварева - 78 т.

Екатерина Горанова - 92 т.

Екатерина Харизанова, Александър Пирнарев - 81 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия

 

Борис Ангушев - 33 т.

Йордана Спирова - 32.5 т.

Мартин Узунов - 18.75 т.

Кирил Балтаджиев - 16 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

 

Стела Тошанова - 49 т.

Александра Попова - 68 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език

 

VIII клас

Любомир Траханов - 83 т.

 

IX клас

Кирил Балтаджиев - 65 т.

Костадин Койков - 69 т.

 

X клас

Рамис Димитров - 71.5 т.

 

XI клас

Катерина Харбалиева - 73.5 т.

Гергана Тигалонова - 82.5 т.

Десислава Търтова - 71.5 т.

 

XII клас

Мария Киримова - 70.5 т.

Георги Карапетров - 76 т.

Екатерина Горанова - 81.5 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език

 

IX клас

Славка Стойкова - 9 т.

Запринка Манева - 21 т.

Нели Сивкова - 22 т.

Мария Дафова - 3 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по философия

 

Елена Вакареева – 60 точки

Катерина Кобакова – 57.5 т.

Любка Павлова – 60 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

 

VII клас

Мариела Коджебашева – 26 т.

Екатерина Терзиева – 18 т.

 

IX клас

Ваня Самокишева – 22.5 т.

Кирил Балтаджиев – 15 т.

Костадин Койков – 14.5 т.

Костадин Алмишев – 14 т.

 

X клас

Йордан Карапетров – 8 т.

 

XI клас

Любен Попов – 10.5 т.

Стефка Костянева – 10 т.

Цветелина Пулева – 8 т.

Гергана Тигалонова – 6 т.

 

XII клас

Калина Бухлева – 18.5 т.

Екатерина Горанова – 13 т.

Фатие Мазълова – 9 т.

Емине Вранчева – 8 т.

Цветелина Сарандева – 7 т.

Жанет Панева – 6.5 т.

Вера Разманова – 5 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 

VII клас

Иван Боянов – 33.9 т.

 

IX клас

Кирил Балтаджиев – 47 т.

Ваня Самокишева – 35.8 т.

 

X клас

Йордан Карапетров – 62.7 т.

 

XI клас

Марин Куртов – 71.2 т.

Петър Самаров – 59.9 т.

Елена Пашкулева – 54.1 т.

Лиляна Пачеджиева – 44.15 т.

Мария Шехинова – 41.6 т.

 

XII клас

Ширин Хасанова – 56.8 т.

Росалина Узунова – 55.85 т.

Василка Зимбилева – 55.8 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

X-XII клас

Виолета Карамфилова – 30.5 т.

Борислава Шабанова – 23.5 т.

 

VIII клас

Ваня Самокишева – 96 т.

Дженнет Бялк – 81 т.

Цветелина Татанова – 78 т.

Костадин Койков – 76 т.

Стефка Москова – 71 т.

Йордан Маламов – 58 т.

 

VII клас

Мариела Коджебашева – 81.5 т.

Екатерина Терзиева – 77.5 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

 

V клас

Соня Севдева – 16 т.

Стела Тошанова – 16 т.

Иван Белянов – 11 т.

 

VI клас

Иван Кирев – 16 т.

Йордана Спирова – 10 т.

Ангел Воденов – 5 т.

Димитър Праматаров – 5 т.

Марина Цуцуманова – 3 т.

 

VII клас

Зарко Топалов – 3 т.

Иван Боянов – 4 т.

Сафет Пингов – 4 т.

Мариела Коджебашева – 7 т.

Екатерина Терзиева – 10 т.

 

VIII клас

Мария Карталова – 2 т.

Мария Байракова – 2 т.

Иван Гелемеров – 0 т.

Кристина Балтаджиева – 3 т.

Мурад Тахиров – 3 т.

Николай Балтаджиев – 3 т.

Антония Патинова – 3 т.

 

X клас

Петър Праматаров – 4 т.

 

 

 

Архив 2011/2012 г.