РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика:

 

VIII клас

Гергана  Парнарева - 112 т.

Александър   Пелтеков - 74т.

 

IX клас  

Рифат Чолаков - 72 т.

 

X клас 

Мария Дафова - 80 т.

Айрола Ходжов - 57т.

Иван   Башлиев - 54т.

Фатме Янузова - 51 т.

 

XII клас  

Айше  Агуш - 75 т.

Иван   Михайлов - 55 т.

 

 

VI клас

Ерик Венциславов Биляров -192 точки, първо място.

Йоанна Иванова Белчев- 149 точки.

Саня Гюлсемиева Севдева- 147 точки.

Елиф Саид Даргут-  111 точки.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

 

V клас

Цветина Пламенова Черганска – 8 т

 

VI клас

Саня Гюлсемиева Севдева – 19 т

Стела Цветкова Тошанова – 12 т

 

VII клас

Иван Недков Кирев – 21 т

Александър Костадинов Шоколаров – 2 т

Йордана Димитрова Спирова – 1 т

Димитър Благоев Праматаров – 0 т

Иван Георгиев Хусев – 0 т

 

 

VIII клас

Екатерина Тодорова Терзиева – 7 т

Любка Димитрова Ангелинина – 7 т

Мариела Димитрова Коджебашева – 2 т

 

IX клас

Кръстьо Драгинов – 7 т

Мария Байракова – 5 т

Кристина Балтаджиева – 3 т

 

XI клас

Мартин Терзиев – 1 т

Петър Праматаров – 1 т

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия

 

VII клас

 

Борис Ангушев- 11.75 т.

 

 

Резултати от олимпиадата по биология и здравно образование- областен кръг

 

I група
Илия Бориславов Чамбов
VІІ 64.3т.


II група
Кръстьо Стоянов Драгинов ІХ 67.25т.
Мария Бойкова Грошкова ІХ 67т.
Мария Атанасова Шопова ІХ 56.1т.
Любомир Димитров Траханов ІХ 51т.
Габриела Любомирова Герова ІХ 35.85т.

III група
Нериман Елверова Топчиева ІХ 53.15т.
Янис Маркос Марангос ІХ 51.25т.
Тодор Георгиев Куртов ІХ 42.1т.
 Мария Атанасова Укова ІХ 36.4т.

IV група
Марин Георгиев Куртов ХІІ 66.9т.

 

Резултати от олимпиадата по немски език

 

X клас

 

Запринка Илиева Манева – 22
Нели Александрова Сивкова – 22.5

 

 

Резултати от олимпиадата по английски език

 

VIII КЛАС
 

Катя Тодорова Либяховска - 71,5
Зарко Росенов Топалов – 82
 

IX КЛАС
 

Тодор Костадинов Итев – 85
Мария Димитрова Байракова – 76
 

X КЛАС
 

Мариян Петров Воденов – 77
Георгия Георгиева Стоева – 79
Светослав Валери Вълчев – 74
Елена Николаева Богданова – 72
Валентина Бойкова Червенкова – 70
Кирил Георгиев Балтаджиев – 66
Костадин Илиянов Койков – 76
 

XI КЛАС
 

Надежда Георгиева Бункова – 75
Мартин Йорданов Узунов – 74.5

 

Резултати от олимпиадата по философия

 

Елена Димитрова Вакареева - 70 точки

Елена Димитрова Ангелинина  - 65 точки

 

Резултати от олимпиадата по история и цивилизация- областен кръг, 12 клас:

 

Мария Христова Ячкова –54,75 т

Петър Николаев Петров- 46,5 т

Георги ПетровТигалонов- 41,25 т

Катерина Тодорова Кобакова- 41,25 т

Лиляна Владимирова Пачеджиева- 37,75 т

 

 

Резултати от олимпиадата по информационни технологии – областен кръг

 

Направление „Приложни програми”

 

Георги Костадинов Тошев – 84 точки

Петър Благоев Праматаров – 84 точки

Иван Кръстев Панчев – 83 точки

Мартин Ангелов Думбанов - 83 точки

Атанас Костадинов Харбалиев – 70 точки

Александър Иванов Караманов – 70 точки

 

Направление „Мултимедийни приложения”

 

Дженнет Мустафа Бялк – 88 точки

Елизка Ерхатова Мазълова – 88 точки

Кирил Георгиев Балтаджиев – 87 точки

Костадин  Илиянов Койков – 87 точки

Благовест Живков Пулев – 74 точки

Стоян Петров Янев – 55 точки

 

 

Резултати от олимпиадата по руски език - областен кръг

 

Възрастова група 5-6 клас:

 

Стела Цветкова Тошанова – 46 точки от 60

 

Възрастова група 11-12 клас:

 

Мария Николаева Стоянджикова – 64 точки от 80

Олександра Василева Попова – 75 точки /67 след арбитраж/ от 80

 

Резултати от олимпиадата по история и цивилизация-областен кръг

 

 

VI клас

Мария  Василева Фърчева-96,5 точки

Саня Гюлсемиева Севдева- 90 точки

 

VIII клас

Ивана Петрова Копривленска-67 точки

Гергана Асенова Парнарева-77 точки

Кръстю Красимиров Томов-56,25 точки

 

 

IX клас

Мария Валериева Пилчева- 44 точки

Валентина Бойкова Червенкова-49,75 точки

 

 

X клас

Юлия  Здравкова Спирова-49,25 точки

 

 

XI клас

Крум Илиев Динев-65,5 точки

Екатерина Тодорова Бузалакова-65 точки

Теодора Стоянова Бухлева-60 точки

Кристиан Иванов Спасов-54 точки

Мария- Екатерина Бориславова Иванова-53,75 точки

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

 

VI клас

Венета Иванова Караманова- Много добър 5.00

 

VII клас

Йордана Димитрова Спирова- 71 точки

Иван Недков Кирев- 71 точки

 

VIII клас

Десислава Добринова Чолакова- Много добър 5.00

Екатерина Тодорова Терзиева- Много добър 4.50

 

IX клас

 Габриела Любомирова Герова- Много добър 4.50

 Айтен Адем Рифад- Много добър 4.50

 

X клас

Мария Валериева Пилчева- Много добър 4.63

Величка Николаева Лазарова- Добър 4.33

 

XI клас

Крум Илиев Динев- Много добър 4.63

Мария-Екатерина Бориславова Иванова- Много добър 5.00

Екатерина Тодорова Бузалакова- Отличен 5.50

Теодора Стоянова Бухлева- Добър 4.38

Йордан Костадинов Карапетров- Отличен 5.50

Елена Атанасова Цуцуманова- Много добър 5.38

Надежда Георгиева Бункова- Много добър 4.63

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

 

VII клас

Борис  Ангушев – 8 т.

 

 

IX клас

Ваня Самокишева – 5 т.

Нериман Топчиева-2т.

 

 

XII клас

Любен Попов – 12 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

X-XII клас

Стефка  Костянева – 18 т.

Виолета  Карамфилова – 12 т.

 

IX клас

Нериман  Топчиева-76.25т.

Ваня Самокишева – 63т

Стефка Москова – 41.75 т.

Йордан Маламов – 30.75 т.

 

VIII клас

Ивана  Копривленска – 89т.

Кристина  Балтаджиева-70т.

Антония  Патинова-66.25т.

Мария  Грошкова-59.25т.

Любомир Траханов-57.5т.

Мария  Карталова-49.25т.

Михаил  Мулячки-47т.

Мария  Байракова-45т.

Карамфил Костянев-31т.

 

 

VII клас

Борис   Ангушев – 78т.

Иван    Хусев– 74 т.

Александър  Шоколаров-63т.

Петко  Милчев-61т.

Димитър   Гюров-55т.

Марина   Цуцуманова-50т.

 

 

 

 

 

Архив 2012/2013 г.

 

Архив 2011/2012 г.