РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

 Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика:

 

V клас

 

Иван Мирчев Попов - 10 т.

Елена Костадинова Бозукова - 10 т.

Атанас Антонов Боргайков - 7 т.

 

VI клас

 

Димитър Петров Манолев - 5 т.

Мария Благоева Праматарова - 3 т.

Цветина Пламенова Черганска - 2 т.

 

VII клас

 

Саня Гюлсемиева Севдева - 10 т.

Мирослав Руменов Пехливанов - 4 т.

 

VIII клас

 

Стефан Иванов Пандев - 3 т.

Марина Петкова Цуцуманова - 3 т.

Йордана Димитрова Спирова - 2 т.

Димитър Благоев Праматаров - 4 т.

 

 IX клас

 

Любка Димитрова Ангелинина - 9 т.

Мариела Димитрова Коджебашева - 12 т.

Екатерина Тодорова Терзиева - 8 т.

 

XI клас

 

Стефка Владимирова Москова - 7 т.

Кирил Георгиев Балтаджиев - 9 т.

Костадин Спасов Алмишев - 3 т.

 

XII клас

 

Петър Благоев Праматаров - 4 т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика:

 

 

 V клас

 

Иван Мирчев Попов - 123,5 т.

Атанас Антонов Гюргайков - 100 т.

 

VI клас

 

Мелисса Ибраим Нафузчи - 72 т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език:

 

 

Х клас

 

Денис Любомиров Бялев - 55 т.

 

XII клас

 

Мария Николаева Стоянджикова - 62т.

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език:

 

 

ХI клас

 

Нели Александрова Сивкова - 18,5 т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език:

 

 

VIII клас

 

Борис Иванов Ангушев - 62 т.

Александър Костадинов Шоколаров - 66т.

Йордана Димитрова Спирова - 72т.

Теодора Георгиева Бункова - 71,75т.

 

IX клас

 

Георги Бориславов Алмищев - 84т.

Гергана Илиева Парахулева - 77т.

Катя Тодорова Либяховска - 84,5т.

 

X клас

 

Тодор Костадинов Итев - 74т.

Габриела Любомирова Герова - 97 т. - класирана за национален кръг

Любомир Димитров Траханов - 73т.

 

XI клас

 

Светослав Валери Вълчев - 63т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

 

 

V клас

 

Елена Костадинова Бозукова - 80,5 т.

 

VI клас

 

Божидар Иванов Делииванов - 86,75 т.

 

VIII клас

 

Катя Тодорова Либяховска - 77 т.

 

IX клас

 

Кръстю Красимиров Томов - 54 т

Мария Бойкова Грошкова - 52,5 т.

Гергана Асенова Парнарева - 48,88 т.

 

Х клас

 

Валентина Бойкова Червенкова - 40,5 т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература:

 

 

V клас

 

Фатме Саид Капанък - Мн. добър 5,25

Елена Костадинова Бозукова -  Мн. добър 5,25

Велина Илиева Сораджиева - Мн. добър 4,75

 

VII клас

 

Саня Гюлсемиева Севдева - 68т.

Мария Василева Фърчева - 76т.

Стела Цветкова Таушанова - 83т.

 

VIII клас

 

Рени Георгиева Дерменджиева - Мн. добър 4,88

 

IX клас

 

Катя Тодорова Либяховска - Мн. добър 5,00

 

X клас

 

Любомир Димитров Траханов - Мн. добър 5,00

Мария Бойкова Грошкова - Мн. добър 4,63

 

XI клас

 

Величка Николаева Лазарова - Добър 4,00

Мария Иванова Качарова - Добър 4,38

 

XII клас

 

Милена Валериева Спириева - Мн. добър 4,75

Борислава Стефанова Терзиева - Мн. добър 5,38

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика:

 

 

VII клас

 

Саня Гюлсемиева Севдева - 21,5т.

Ерик Венциславов Биляров - 21,5т.

Мирослав Руменов Пехливанов - 21,5т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия:

 

 

V - VI клас

 

Иван Мирчев Попов - 32т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование:

 

 

VIII клас

 

Димитър Владимиров Итев - 43,35т.

 

IX клас

 

Ивана Георгиева Григорова - 65,60т.

Любомир Димитров Траханов - 60,30т.

Ивайло Иванов Колев - 57,35т.

Антония Тодорова Патинова - 47,90т.

Мария Атанасова Шопова - 47,35т.

 

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език:

 

 

X клас

 

Янис Маркос Марангос - 79т.

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда:

 

 

IX клас

 

Екатерина Тодорова Терзиева - 95т.

Мариела Димитрова Коджебашева - 86т.

Кръстьо Стоянов Драгинов - 84,50т.

Кристина Георгиева Балтаджиева - 65,50т.

Ивана Георгиева Григорова - 59т.

Антония Тодорова Патинова - 58т.

Мартин Боянов Пеев - 57,50т.

 

X клас

 

Нериман Елверова Топчиева - 69т.

 

 

 

 Архив 2013/2014 г.

 

Архив 2012/2013 г.

 

Архив 2011/2012 г.