Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, на 21.02.2018г. (сряда) няма да има приемно време. На 19.02., 20.02., 22.02. и 23.02. ще се проведат паралелкови родителски срещи по график.
 

Седмицата на ЕС за програмиранетоСедмицата на ЕС за програмирането, която се провежда от 10 до 18 октомври 2015 година, ще бъде отбелязана със следните прояви в ПМГ „Яне Сандански“: - радиопредаване “Седмицата на ЕС за програмирането“ - 13 октомври; - посещение на централата на Sap Labs България в София с учениците, изучаващи информатика като профилиращ предмет - 14 октомври; - изготвяне на табла и презентации за плазма, посветени на историята на програмирането и най-популярните езици за програмиране и предназначението им - от учениците от IX-X клас под ръководството на учителите от методическото обединение по информатика и информационни технологии – 12-16 октомври; - беседа, свързана с перспективите на ИТ-отрасъла и информация за това, къде могат да получат най-добра подготовка в областта на софтуера и хардуера с учениците от XIIа - 15 октомври.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®