Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

УСТАВ

на

„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО”

ПРИ ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ”  - гр. Гоце Делчев

 

***

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" ПРИ ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2016 Г.

 

***

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

към ПМГ „Яне Сандански“

 

Председател:  Марианна Боянова

Секретар:  Боряна Вълчева

Членове:   1. Людмила Тодориева

                    2. Елена Бусарова

                    3. Марияна Башлиева

                    4. Светлана Тошанова

                    5. Елка Божикова

 

***

 

СПИСЪК

НА РОДИТЕЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 КЪМ ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“  ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Име, фамилия

Клас

1. Ани Мейзинева

V

2. Стоичка Близнакова

V

3. Благовеста Караянева

V

4. Василка Фърчева

V

5. Богдан Боцев

V

6. Елена Мудева

VI

7. Васка Алмишева

VI

8.

Виктория Кирева

VI

9. Боряна Вълчева

VI

10.

Октай Нафузчи

VI

11. Магдалена Николова

VII

12. Андон Калайджиев

VII

13.

Янка Телкиева

VII

14. Надка Мандева VIIIа
15.

Екатерина Манолева

VIIIа
16. Стойка Тодорова VIIIа
17. Мехмед Сюнетчиев VIIIа
18.

Мария Тинчева

VIIIб

19.

Красимира Делииванова

VIIIб

20. Мария Джалова

VIIIб

21.

Надежда Чолакова

VIIIб

22.

Евгения Попова-Балакчиева

VIIIб

23.

Светла Тошанова

IX а

24.

Нели Белянова

IX а

25.

Нуша Вранчева

IXб

26.

Кимиле Мерсимова

IXб

27.

Елена Ташкова

IXб

28.

Асен Докузов

IXв

29.

Георги Чолаков

IXг

30.

Павел Петелов

IXг

31.

Джейхан Неби

IXг

32.

Катерина Татанова

IXд

33.

Величка Сабахлъкова

IXд

34.

Юлиана Хаджиева

IXе

35. Мария Хазурова

IXе

36. Гергана Жингова

IXе

37. София Ляскова

IXе

38.

Иван Илиев

39.

Петко Цуцуманов

40.

Исмаил Джинджи

41.

Паскал Москов

42.

Ибрахим Юсуф

43.

Шабан Хаджи

44.

Вера Шарланева

45.

Петрана Узунова

46.

Аврам Москов

47.

Недялка Ангушева

48.

Катерина Джурова

49.

Атанас Кеков

50.

Иванка Ибришимова

51. Соня Бисерова
52. Неждет Близнак
53. Фатме Гадирова
54. Илинка Желязкова
55. Величка Дерменджиева
56. Мария Мингова
57. Фатме Узунова
58. Силме Сакали
59. Рафие Кади
60. Ахмед Иброшев
61. Антоанета Пльокова
62. Димитър Коджебашев

XI а

63. Елена Бусарова

XI а

64. Людмила Тодориева

XI а

65. Марианна Боянова

XI а

66. Елица Бойчева

XI а

67.

Биляна Болгурова

XI а

68.

Стойна Терзиева

XI б

69. Илия Парахулев

XI б

70. Любка Харизанова

XI б

71. Ваня Станчева

XI б

72. Румен Джинев

XI б

73. Алтънка Давидова

XI б

74. Венета Итева

XI в

74. Соня Божинова

XI в

76. Илвие Конедарова

XI в

77. Елена Търтова

XI г

78. Антоанета Геранова

XI г

79. Борислава Маркова

XI г

80. Димитрина Желязкова

XI г

81. Недялка Михайлова

XI д

82. Анелия Жостова

XI д

83. Милена Куйбишева

XI д

84. Автономка Кондева

XI д

85. Шукри Мусли

XI е

86. Бистра Кацарова

XI е

87. Адил Лавчи

XI е

88. Милена Андонова

XI е

89. Лъчезар Карталов

XII а

90. Анна Драгинова

XII а

91. Карамфилка Патинова

XII а

92. Веселина Димитрова

XII а

93. Екатерина Тодорова

XII б

94. Нефисе Ходжова

XII в

95. Мария Севдинова

XII в

96. Мария Милчева

XII в

97. Тинка Русковска

XII г

98. Виталий Сандалов

XII д

99. Селве Гадирова

XII д

100. Мустафа Велишав

XII д

 

   Представители от ръководството, членове на училищното настоятелство

 

Име, фамилия

Длъжност

1.

Елка Божикова

Директор

2.

Донка Пиргова

Зам. директор АСД

3.

Златка Милчева

Зам. директор УД

4.

Ангел Думбанов

Главен счетоводител

 

 

 

 

 Нашите цели:

   • Посоката - Да мислим в перспектива, а тя е една - образованието.

    • Нашата мечта - България да се върне начело в класациите за най-грамотни ученици. За такова образование да ни завиждат всички.

    • Очакванията ни - За българското училище новините да бъдат все по-добри.

    • Историята на успеха - Трябва да осъзнаем, че съдия в делото за успеха ни е детето!

Всеки родител и общественик, който желае да стане член на училищното настоятелство при ПМГ "Яне Сандански", може да изтегли молбата си за членство от

тук.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®