Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Скъпи ученици, на 24.05.2018г. в 09:00 часа всички трябва да бъдете в двора на ПМГ "Яне Сандански" с училищна униформа!
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

 

 

График на изпитите за определяне на годишна оценка през 2017/2018г. за ученици в самостоятелна форма на обучение - февруарска сесия

 

График

 

 ***

 

График на приравнителните изпити през 2017/2018г. за ученици в дневна форма на обучение - февруарска сесия

 

График

 

 ***

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®