Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  proekt_tvoqt_chas

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

 

 

УЧИТЕЛ

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

1. Андон Калайджиев занимание по интереси "Баскетбол"
2. Любка Харизанова обучителни затруднения "Български език и литература"
3. Румен Джинев занимание по интереси "Волейбол"
4. Николай Беличев занимание по интереси "Мажоретен състав"
5. Илия Нурков обучителни затруднения "Математика"
6. Лиляна Данева обучителни затруднения "Математика за 11 клас"
7. Анна Драгинова обучителни затруднения "Математика за десетокласници - лесна и интересна"
8. Христина Шушутева занимание по интереси "Математика - забавна и лесна"
9. Соня Коджебашева обучителни затруднения "Математика - лесна и интересна"
10. Иванка Абаджиева занимание по интереси "Питагор"
11. Тодорка Янудова занимание по интереси "Руският дух"
12. Димка Дерменджиева обучителни затруднения "Седмокласниците знаят английски"
13. Гергана Икономова занимание по интереси "Успешна матура"
14. Силвия Мегданова занимание по интереси "Успешна матура"
15. Александър Мандажиев занимание по интереси "Училищен вестник"
16. Евгения Попова занимание по интереси "Училищен театър"
17 Александър Халачев занимание по интереси "Хандбал"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®