Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Важно за родителите! На 17.04.(сряда) от 17 часа ще се проведе приемното време за родители и класни ръководители, а на 18.04.(четвъртък) приемното време с преподаватели.
 

Ден на тренировъчно занятие за възникнал пожар в сградата на училищетоНа 30 октомври в ПМГ „Яне Сандански” се проведе симулационно занятие за възникнал пожар в сградата на училището.
След включване на пожароизвестителната система и съобщение за пожар в училището, всички ученици бяха изведени по най-бързия начин от класните стаи. Евакуацията се осъществи за кратко време, защото бе използвана и аварийната стълба, която дава възможност за намаляване на потока от ученици, движещи се по централното стълбище.
Периодично в училището се провеждат такива обучения, което е предпоставка за създаване на навици у учениците за адекватно поведение при възникнали действителни ситуации.


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®