Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Tренировъчно занятие за бедствия, аварии и катастрофи в ПМГ „Яне Сандански“Днес – 30.10.2019 г., в ПМГ „Яне Сандански“ се проведе тренировъчното занятие за бедствия, аварии и катастрофи.
След включване на пожаро-известителната система и съобщение по радиоуредбата за пожар в училището, всички ученици бяха изведени по най-бързия начин от класните стаи.
За евакуацията бе използвана и аварийната стълба, която дава възможност за намаляване на потока от ученици, движещи се по централното стълбище. Обучението е част от периодичните такива, които се провеждат с цел да се създадат навици у учениците за адекватно поведение при възникнали реални ситуации.


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®