Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ СЕ ВКЛЮЧИХА АКТИВНО В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТПо повод 100-годишнината на ПМГ „Яне Сандански“ на 11.02.2020 г. отбелязахме Международния ден за безопасен интернет. Той се провежда през месец февруари всяка година и има за цел да насърчи безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните устройства от децата и младите хора по цял свят.
Всички ученици се включиха в инициативата с удоволствие и проявиха усърдие и ентусиазъм при изготвянето на правила за работа в интернет пространството.
Новите технологии създават нови предизвикателства, сред които е повишаването на информираността. Младежите трябва да осъзнаят, че дигиталните умения и мобилните устройства играят важна роля в социалното и емоционалното им развитие, а нашата задача е да ги подкрепяме чрез образователни дейности и разпространение на добри практики в сферата на онлайн безопасността.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®