Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Нашите ученици - абсолютни лидери на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая"!На Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая" учениците от ПМГ "Яне Сандански" участваха в две направления "Самостоятелни компютърни приложения" и "Компютърни презентации /8-12 клас/".

Нашите ученици са абсолютни лидери на турнира:
Екатерина Горанова - I място и златен медал в направлението "Компютърни презентации /8-12 клас/" за презентацията "Звук";
Стоянка Йовкова - I място и златен медал в направлението "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Математически Калейдоскоп";
Димитрия Иванова, Тони Ласков - II място и сребърни медали в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Анатомия на човешкото тяло";
Виктор Кирчев, Костадин Петричков - V място и грамота за отлично представяне в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Древен Египет";
Таня Ценкина - VIII място в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Южна Америка".


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®