Постижения на учениците за учебната 2016/2017 г.

 

 

Мария Праматарова е един от десетте лауреати в националния конкурс за екотабела от кампанията ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА на Българо-американската кредитна банка. В конкурса взеха участие 890 деца от 152 училища в цялата страна. На 03.11.2016 г., на церемония в община Гоце Делчев, Мария бе наградена с грамота и получи туристическа екипировка. Училището също бе наградено с грамота и мултимедиен проектор. За участието на Мария в конкурса община Гоце Делчев получи от организаторите на кампанията три екотабели с рисунката на осмокласничката, като едната от тях ще бъде официално окачена в ПМГ Яне Сандански.

***

На 01 - 02. IV.2017 г. се проведе 42-та Национална олимпиада по биология и здравно образование в ПМГ Акад.Боян Петканчин, гр. Хасково.

Четирима ученици от ПМГ Яне Сандански - Кръстьо Драгинов XII а клас, Мария Грошкова - XII б клас, Нериман Топчиева - XII г клас, Димитър Итев- XI в клас участваха в нея и мереха сили с още 56 участници от цялата страна.

Националната олимпиада по биология е най престижният форум за показване на теоретични знания и практически умения по биохимия, генетика, ботаника, зоология и други клонове на биологичната наука. Учениците от ПМГ "Яне Сандански" се представиха отлично. Нериман Топчиева, Димитър Итев и Мария Грошкова се класираха на престижни места. A ученикът на ПМГ Яне Сандански, Кръстьо Драгинов, за поредна година защити достойно авторитета на своето училище, като доказа, че с постоянство, силна мотивация и много часове, отдадени на биологията, се постига отличен резултат и сигурна позиция в челната десетка на екипа, който ще се готви за участие в Международната олимпиада по биология и здравно образование. Преподавателите по биология и здравно образование Силвия Мегданова и Катерина Мангалова, са горди и удовлетворени от успехите на своите ученици.

***

На 21.04.2017 г. в гр. София петокласниците от ПМГ Яне Сандански Лидия Делиева, Надежда Разманова и Емил Боцев, взеха участие в националното ученическо състезание Природата - наш дом, организирано от МОН и Националния дворец на децата. Състезанието бе посветено на 22 април - Ден на Земята.

Участващите отбори от цяла България преминаха през няколко етапа:

- Представяне на реферати Защитена територия, Екологична характеристика на родния край и презентации по тях.

- Отговори на въпроси, свързани с опазване на околната среда и екологични проблеми.

- Разпознаване на защитени растения, птици и дървесни видове.
- Защита на макет Екологичен дом на бъдещето.

- Изработване на предмети и облекло от материали за рециклиране.

Нашите петокласници, макар и най-малки, се представиха отлично, за което получиха медали и предметни награди.

***

 

 

 

 

Постижения на учениците за учебната 2015/2016 г.

***

Постижения на учениците за учебната 2013/2014 г.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2011/2012 г.

 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2010/2011г.

 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2009/2010г.