ИНОВАЦИИТЕ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

 

 

Иновацията в ПМГ „Яне Сандански“ прави поредната си крачка напред. Стартира работата на учители и ученици в иновативните паралелки по реализирането на проекти, които ще бъдат представени пред родители и общественост. Темите на проектите свързват различни учебни предмети и динамична и интересна екипна работа. Учениците от 8д клас ще разработят темата: „Красотата около нас и в нас“, 10б клас - „Полезните храни и националните кухни“. Учениците от 11а клас се разделиха в два екипа, като единият ще реализира проекта „Биоелектричество“, а другият – „Лицата в историята – мисъл, слово, дело“. 12а клас ще работи върху темата: "Полетът на човешкия дух в архитектурните шедьоври по света“.
Очаквайте още информация, свързана с отделните етапи при разработването на интересните ученически проекти!


Иновациите в ПМГ –

 

 

 

Интердисциплинарен урок по математика, английски език и информационни технологии - XIа клас

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по физика и биология и здравно образование  - XIа клас

 


 

Интердисциплинарен урок по история и цивилизация, български език и литература и информационни технологии - XIа клас

 

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по история и цивилизация, български език и литература и френски език - XIа клас

 

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по история и цивилизация  и български език и литература - Xа клас

 

 

 Урок по  български език и литература - Xа клас

 

 

 

Интердисциплинарен урок по история и цивилизация  и български език и литература - Xа клас

 

 

 

Представяне на проект 11а клас