Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Румен Кирилов Джинев - работи като учител от 1999г. В училището е учител по физическо възпитание и спорт от 1999 година.

 

Завършил НСА гр. София, специалност "Физическо възпитание”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От месец септември 2011 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

  

Андон Димитров Калайджиев - работи като учител от 2001г. В училището е учител по физическо възпитание и спорт от 2001 година.

 

Завършил ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност "Физическо възпитание”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен

 

От месец септември 2011 година е на длъжност старши учител.

 

 

Портфолио на учителя 

 

 

 

 

 

 

Александър Ангелов Халачев - работи като учител от 2009г. В училището е учител по физическо възпитание и спорт от 2011 година.

 

Завършил НСА „Васил Левски” гр. София, специалност "Физическо възпитание” и придобива професионална квалификация „Учител по физическо възпитание”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 Николай Валентинов Беличев - работи като учител от 2015г. В училището е  учител по физическо възпитание и спорт от 2015 година.

 

Завършил ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност "Педагогика на обучението по Физическо възпитание”.

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георги Костадинов Стефанов - работи като учител от 2017г. В училището е  учител по физическо възпитание и спорт от 2017 година.

 

Завършил ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Педагогика на обучението по Физическо визпитание".

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®