Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Димка Георгиева Дерменджиева - работи като учител от1988г. В училището е учител по английски език от 1988 година.

 

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, специалност "Английска филология”.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

   

Портфолио на учителя                    

 

 

 

   

 Марияна Тодорова Карамитева - работи като учител от 1985г. В училището е учител по химия от 1991г.

 Завършила СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, първа специалност "Химия" и втора - "Физика".

 През 2000 година завършва в Нов български университет специалността "Учител по английски език" в    средното училище.

 

 Притежава I професионално-квалификационна степен.

 

От месец септември 2016 година е на длъжност главен учител

 

 

 Портфолио на учителя

 

 

Елица Николова Зойкова - работи като учител от 1998г. В училището е учител по английски език от 1999 година.

 

Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски“гр. Благоевград, специалност “Приложна лингвистика” и придобива свидетелство за професионална квалификация – учител по английски език и немски език. 

 От месец септември 2016 година е на длъжност старши учител

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

            

 

Гергана Иванова Шарланджиева -  работи като учител от 1993г. В училището е учител по aнглийски език от 2004 година.

 

Завършила СУ ”Климент Охридски” гр. София, специалност “Начална училищна педагогика” и ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност “Английска филология”.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

Портфолио на учителя

 

 

   

Елена Живко Николова-Дишлянова - работи като учител от 2010г. В училището е учител по английски език от 2010 година.

 

Завършила ЮЗУ “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “ Английска филология ” и придобива свидетелство за професионална квалификация – учител по английски език.

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

MARGARITA FRANGOVAФилиз Мурат Адем- работи като учител от 2016г. В училището е учител по английски език от 2017 година.

 

Завършила специалност английски език и етнология в ЮЗУ “Неофит Рилски“ гр. Благоевград и придобива свидетелство за професионална квалификация – учител по английски език.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитрия Николаева Хаджиева - работи като учител от 2018г. В училището е учител по английски език от 2018 година

 

Завършила СУ "Св.Климент Охридски" гр.София специалност "Английска филология".

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®