Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Тодорка Георгиева Янудова -  работи като учител от 1981г. В училището е учител по руски език от 2000 година.

 

Завършила Кубански държавен университет, специалност "Руски език и литература".

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 

Портфолио на учителя

 

Елена Стоева Адамова -  работи като учител от 1981г. В училището е старши учител по руски език от 2018 година.

 

Завършила Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност "Руска филология".

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®