Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Иванка Александрова Абаджиева - работи като учител от 1979г.  В училището е учител по математика от 1991 година.

 

Завършила ПУ ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност "Математика".

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

През 2010 г. е удостоена с почетния плакет на община Гоце Делче за издигане престижа и авторитета на общината.


Притежава V професионално-квалификационна степен.


 Портфолио на учителя

 

 

Илия Димитров Нурков - работи като учител от 1983г.  В училището е учител по математика от 1991 година.

 

Завършил ПУ ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност "Математика".

 

Притежава I професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

  

Портфолио на учителя

 

 

 

 

Соня Богданова Коджебашева - работи като учител от 1992г.  В училището е учител по математика от 1993 година.

 

Завършила СУ ” Климент Охридски” гр. София, специалност ”Математика и информатика”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя   

 

 

 

 

Илияна Иванова Станкова - работи като учител от 2005г. В училището  е учител по математика от 2007г.

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Математика"  с преквалификация "Информатика"

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

Титуляр

 

 

 

 

Анна Милчева Драгинова - работи като учител от 1989г. В училището  е учител по математика от 2016г.

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Математика"  и професионална квалификация "Учител по математика"

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От м.март, 2018г. е на длъжност старши учител.

 

Заместник

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 Надие Мустафова Молахасанова  - работи като учител от 1991 г. В училището е учител по математика от 2017 година.

 

Завършила висшето си образование в Пловдивски университет  ‘‘Паисий Хилендарски ‘‘гр.Пловдив, специалност

 ‘‘Физика и математика ‘‘ и ЮЗУ "Неофит Рилски" град Благоевград със специалност "Информатика".

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От м.октомври, 2018г. е на длъжност старши учител.

 

 

 

 

Ирина Артуровна Карамитева -

работи като учител от 1989 г. В училището е учител по математика от 2018 година.

 

Завършила е Беларуски Държавен университет със специалност "Математика"

 

 

 


 

 

  

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®