Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Ирина Николаевна Горанова - работи от 1980г. като асистент в Одески политехнически институт. В училището е учител по информатика от 1993 година.

 

Завършила Московски държавен университет, специалност „Приложна математика и информатика”.

 

Притежава I професионално-квалификационна степен.

 

От месец октомври 2011 година е на длъжност главен учител.

 Портфолио на учителя 

 

 

 

 

Мария Атанасова Панева - работи като учител от 2002г. В училището е учител по информатика и информационни технологии от 2002 година. 

Завършила ЮЗУ ”Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност "Информатика".

Специализация „Компютърни и информационни науки”.

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

 От месец октомври 2012г. е на длъжност старши учител. 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

Ваня Димитрова Станчева - работи като учител от 1994г. В училището е учител по информационни технологии от 2002 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност "Информатика".

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 Портфолио на учителя  

 

 

 

 

 

Красимира Николова Хаджидиманова - работи като учител от 2003г. В училището е учител по информационни технологии от 2005 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност атематикаи СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, специалност нформатика".

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2013 година е на длъжност старши учител.

Портфолио на учителя 

 

Титуляр

 

 

 

 

Величка Владимирова Сабахлъкова  - работи като учител от 2010 г. В училището е учител по информационни технологии от 2018година.

 

Завършила е СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "Приложна математика" и ЮЗУ "Неофит Рилски" град Благоевград със специалност "Информатика".

 

Портфолио на учителя

 

Заместник

 

 

 

 

 

Надя Петрова Воденичарова  - работи като учител от 2009 г. В училището е учител по информационни технологии от 2009 година.

 

Завършила е ЮЗУ "Неофит Рилски" град Благоевград със специалност "Информатика".

 

Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®